• facebook

Tulisijan valinta

2012-05-04-087

Heikki Hyytiäinen, 31.07.2015

1. Oikeanlaisen tulisijan valinta on tärkeää

Asunnon rakentajalle on tarjolla suuri määrä erilaisia tulisijoja. Keskeinen ongelma onkin valinta, sillä luotettavan tiedon saanti on vaikeaa. Lähtökohtana asukkaan toiveet ja hyvinvointi, joita täytyy tietysti kunnioittaa.

Asukkaalle tulisijan ulkonäkö on tärkeää, uniikkitulisijan ominaisuudet voidaan säädellä kodin sisustukseen sopivaksi.

2. Tulisija asunnossa

Tulisija on tärkeä osa asumista, kuin pieni pala aurinkoa asunnossa. Tulisija muodostaa luontevan keskuksen asumiselle.

3. Sisäilmasto

Asukkaan hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti sisäilmaston laatu ja lämmitystapa on ratkaiseva. Varaavan tulisijan tuottama säteilylämpö ei lämmitä ilmaa vaan rakennuksen kiinteä pinnat. Näin ilman liike pysyy vähäisenä ja haitalliset lattian hiukkaset eivät aiheuta haittaa.

4. Lämpöenergian varaaminen

Varaaminen tarkoittaa energian vapauttamista polttamalla parhaalla nopeudella palamisen kannalta ja energian varaamista tulisijan massaan. Sieltä se sitten siirtyy asuntoon parhaalla nopeudella asukkaan kannalta. Suuri massa myös vähentää lämmitystyötä sillä lämmityskertoja tulee vähemmän.